0911 100 8545 سامانه پیامکی 2120 1000 1000 تایم کاری : هر روز هفته / 24 ساعته

نمونه قالبهای سایت رستوران ، فست‌فود ، کافه

قالب لافکا

طراحی سایت رستوران و فست فود | سایتگرام۹۸

نام قالب : لافکا
کاربری : رستوران-فست‌فود
امکان تغییر کاربری : دارد
برای مشاهده قالب اینجا کلیک کنید

قالب لافکا ۵

طراحی سایت فروشگاه نان و شیرینی پزی | سایتگرام۹۸

نام قالب : لافکا ۵
کاربری : رستوران-فست‌فود
امکان تغییر کاربری : دارد
برای مشاهده قالب اینجا کلیک کنید

قالب بلی

طراحی سایت فست فود و رستوران | سایتگرام ۹۸

نام قالب : بلی
کاربری : رستوران-فست‌فود
امکان تغییر کاربری : دارد
برای مشاهده قالب اینجا کلیک کنید

قالب لافکا ۴

طراحی سایت رستوران و فست فود | سایتگرام۹۸

نام قالب : لافکا ۴
کاربری : رستوران-فست‌فود
امکان تغییر کاربری : دارد
برای مشاهده قالب اینجا کلیک کنید

قالب کنگان

طراحی سایت رستوران و فست فود | سایتگرام۹۸

نام قالب : کنگان
کاربری : رستوران-فست‌فود
امکان تغییر کاربری : دارد
برای مشاهده قالب اینجا کلیک کنید

قالب لافکا ۲

طراحی سایت فست فود و رستوران| سایتگرام۹۸

نام قالب : لافکا ۲
کاربری : رستوران،فست‌فود
امکان تغییر کاربری : دارد
برای مشاهده قالب اینجا کلیک کنید

قالب فودبکری

طراحی سایترستوران و فست فود| سایتگرام۹۸

نام قالب : فودبکری
کاربری : رستوران،فست‌فود
امکان تغییر کاربری : دارد
برای مشاهده قالب اینجا کلیک کنید

قالب بلی ۲

طراحی سایت کافی شاپ | سایتگرام۹۸

نام قالب : بلی ۲
کاربری : کافه
امکان تغییر کاربری : دارد
برای مشاهده قالب اینجا کلیک کنید

قالب لافکا ۳

طراحی سایت فست فود و رستوران| سایتگرام۹۸

نام قالب : لافکا ۳
کاربری : رستوران-فست‌فود
امکان تغییر کاربری : دارد
برای مشاهده قالب اینجا کلیک کنید

قالب فودبکری ۲

طراحی سایتفست فود و پیتزا فروشی | سایتگرام۹۸

نام قالب : فودبکری ۲
کاربری : رستوران-فست‌فود
امکان تغییر کاربری : دارد
برای مشاهده قالب اینجا کلیک کنید

قالب پیزارو

طراحی سایت فست فود | سایتگرام۹۸

نام قالب : پیزارو
کاربری : رستوران-فست‌فود
امکان تغییر کاربری : دارد
برای مشاهده قالب اینجا کلیک کنید

قالب پیزارو

طراحی سایت پیتزا فروشی فست فودی | سایتگرام۹۸

نام قالب : پیزارو ۲
کاربری : رستوران-فست‌فود
امکان تغییر کاربری : دارد
برای مشاهده قالب اینجا کلیک کنید


توجه : تمامی حقوق طراح قالب کاملا محفوظ است و با ارائه لایسنس اصلی میباشد.